15 lipca, 2024
31 lipca, 2023

„Ustawa Kamila” coraz bliżej wejścia w życie. To szansa na skuteczniejszą ochronę dzieci przed przemocą

(Fot.: pixabay.com/ Zdjęcie ilustracyjne)

W piątek 28 lipca, po zaledwie 2,5 miesiąca od złożenia w Sejmie, niemal jednogłośnie przyjęto projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pod głosowanie poddanych zostało 16 poprawek wniesionych przez Senat. Akt zwany „ustawą Kamila” ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą, m.in poprzez wprowadzenie obowiązku analiz najpoważniejszych przypadków przemocy i wdrożenie standardów ochrony dzieci.

Projekt przygotowany przez posłów Suwerennej Polski został złożony przez wiceministra Marcina Romanowskiego. Teraz czeka już tylko na złożenie podpisu przez prezydenta. Proponowane zmiany zostały poparte przez 23 instytucje i organizacje pozarządowe.

Ustawa przewiduje m.in. wprowadzenie przejrzystych standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach pracujących z dziećmi. Tego rodzaju standardy pomogą opiekunom w lepszym identyfikowaniu przypadków przemocy, eliminując uznaniowość. Zapisy nakładają także obowiązek weryfikacji personelu pod kątem przestępstw seksualnych i związanych z przemocą na szkodę dzieci, a także opracowanie i przestrzeganie kodeksu bezpiecznych relacji personel-dziecko.

Nowelizacja ma wprowadzić skuteczniejsze systemowe mechanizmy ochrony dzieci przed przemocą, m.in. poprzez obowiązek analizy najpoważniejszych przypadków przemocy. O takie rozwiązanie od dłuższego czasu apelowały środowiska zajmujące się zwalczaniem przemocy wobec dzieci. Celem takich działań jest poprawa ochrony dzieci i ich dobra poprzez wspieranie kultury uczenia się wśród praktyków i instytucji o tym, co wymaga zmiany i jak to osiągnąć. Według ustawy analizy będą prowadzone przez zespół ekspertów powoływany przez ministra sprawiedliwości na okres czterech lat.

Nowelizacja zakłada też opracowanie i wdrożenie ścieżek postępowania w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka. Miałyby one zastosowanie zarówno w przypadku przemocy ze strony członka rodziny, jak i personelu instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych czy przemocy rówieśniczej. Ma zostać stworzony m.in. kwestionariusz zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, który będzie wykorzystywany przez pracowników socjalnych, policjantów i pracowników ochrony zdrowia.

Zapisy ustawy dotyczą także obowiązkowych szkoleń w sprawach dzieci dla sędziów i uszczelnienia systemu kontroli nad instytucjami zobowiązanymi do wdrożenia standardów ochrony osób małoletnich.

Dzieci krzywdzone zyskają także większą podmiotowość w postępowaniach prawnych. Ustawa proponuje, aby sąd opiekuńczy ustanawiał reprezentanta dziecka w przypadku, gdy pozostaje ono pod władzą rodzicielską, ale żadne z rodziców nie może go reprezentować. Taka osoba będzie zobowiązana do dokonywania wszelkich czynności łączących się ze sprawą, również w zakresie zaskarżenia i wykonania orzeczenia. Reprezentantem dziecka może zostać np. adwokat lub radca prawny, który wykazuje szczególną znajomość spraw dziecka.

W noweli wprowadzono również procedurę wysłuchania dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Wysłuchanie dziecka może odbyć się tylko za jego zgodą. Sąd, stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka uwzględni jego zdanie i rozsądne życzenia.

 

AAG/gazetaprawna.pl

 

Ośmiolatek skatowany przez ojczyma. Jest reakcja ministra sprawiedliwości

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023