20 czerwca, 2024
17 kwietnia, 2023

ONZ rozpatrzy skargę rodziców Archiego Battersbee. Czy Wielka Brytania złamała prawa pacjenta i poniesie konsekwencje?

(fot. instagram.com/spreadthepurplewave, Archie Battersbee)

Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych oceni, czy Wielka Brytania naruszyła prawo do życia i opieki Archiego Battersbee. Chłopiec, który przebywał w śpiączce od kwietnia 2022 roku, decyzją sądu został odłączony od aparatury wspomagającej funkcje życiowe. Rodzice przez cały czas walczyli o możliwość leczenia syna. Pomoc oferowały inne kliniki na świecie. Prośby te zostały odrzucone przez Wielką Brytanię. 

Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ zgodził się rozpatrzyć skargę w sprawie możliwego naruszenia przez instytucje brytyjskie praw Archiego Battersbee. Chłopiec w wyniku wypadku w domu przebywał w śpiączce od kwietnia 2022 roku przez 4 miesiące. Brytyjski sąd nakazał zaprzestanie odżywiania dziecka i wentylowania jego płuc, szpital wykonał orzeczenie 6 sierpnia 2022 roku przy sprzeciwie rodziny.

Przypomnijmy, że rodzice chłopca przez cały czas walczyli w sądzie o możliwość kontynuowania leczenia syna lub możliwość przeniesienia dziecka do klinik, które zgodziły się go przyjąć. Sąd, jak i szpital odmawiali takiej możliwości. Rodzinę zespół prawników z Chrześcijańskiego Centrum Prawnego.

Jak przypomniał portal la Nuova Bussola Quotidiana, Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD) 29 lipca 2022 roku na mocy art. 4 Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych wezwał Wielką Brytanię do utrzymania Archiego przy życiu, podczas gdy Komisja zajęła się rozpatrzeniem sprawy. Zapis ten wyraźnie stanowi, że po otrzymaniu zawiadomienia i przed podjęciem decyzji co do meritum, Komitet prosi, by państwo, które jest stroną sporu, powzięło środki niezbędne do zapobieżenia wyrządzeniu ewentualnej nieodwracalnej szkody ofierze lub ofiarom domniemanego naruszenia.

Prawnicy Hollie Dance, matki chłopca, zwrócili się więc do ONZ o rozpatrzenie skargi dotyczącej nadużycia władzy i naruszenia Konwencji. 

Chcieliśmy tylko, żeby Archie miał trochę czasu. Tym razem interwencja ONZ pozwoliła na to, ale zostało nam to odebrane (…) Nic nie może przywrócić Archiego do życia, ale jestem zdeterminowana, aby nadal dążyć do sprawiedliwości dla niego i pociągnąć rząd brytyjski do odpowiedzialności – mówiła Hollie Dance.

Niestety, mimo prośby ONZ, Sąd Apelacyjny Zjednoczonego Królestwa uznał wyrok Sądu Najwyższego, który nakazał przerwanie wszelkich zabiegów podtrzymujących życie dziecka. Stało się to, choć Wielka Brytania jest dobrowolnym sygnatariuszem wspomnianej Konwencji.

Publicysta włoskiego portalu ocenia, że nie jest wykluczone, iż biura Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwą Wielką Brytanię do przestrzegania Konwencji, biorąc pod uwagę, że w Wielkiej Brytanii dość często dochodzi do podobnych, dramatycznych eutanazji dzieci w śpiączce, którym odmawia się leczenia, choć inne placówki na świecie deklarują przyjęcie i leczenie małego pacjenta. W 2017 roku w ten sam sposób, wbrew woli rodziców, zmarł Charlie Gard, rok później Alfie Evans, a w 2021 roku Pippa Knight. 

Decyzja Komitetu Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ być może byłaby punktem zwrotnym w takich przypadkach i pozwoliła przerwać brutalną praktykę, w której niektórzy lekarze i sąd decydują o odłączeniu człowieka od aparatury odżywiającej argumentując to „najlepszym interesem pacjenta”.

AG/lanuovabq.it

Matka Archiego Battersbee: „Nigdy nie zrezygnuję z walki o syna”.

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023