25 kwietnia, 2024
3 lutego, 2023

Norwegia i Holandia: zakaz terapii konwersyjnej coraz bliżej? Według lewicowych agend leczenie to przestępstwo

(fot. pixabay.com/Andrzej Rembowski, zdjęcie ilustracyjne, LGBT)

„Wydaje się wątpliwe, czy można przyjąć absolutny zakaz dla dorosłych, w świetle nadrzędnych norm prawnych” – mówi norweski Prokurator Generalny nt. proponowanej ustawy, która może naruszać prawa człowieka. Jednak w myśl propozycji parlamentu, podejmowanie terapii przez osoby o orientacji homoseksualnej, powinno być zakazane.

W kwietniu norweski parlament mimo szerokiej krytyki będzie debatował nad wprowadzeniem całkowitego zakazu terapii przez osoby, które szukają uzdrowienia z niechcianego pociągu do osób tej samej płci.

Minister kultury i równości proponuje…

Rządowy projekt ustawy zakłada całkowity zakaz takiej terapii, a za jego nieprzestrzeganie groziłaby kara do trzech lat więzienia. W przypadku stwierdzenia, że ktoś dopuścił się zaniedbania w stosunku do osoby, która doznała znacznych szkód psychicznych, kara wzrastałaby nawet do sześciu lat.

Aktualna propozycja jest o wiele bardziej radykalna od tej sprzed roku. Wówczas chodziło jedynie o zakaz terapii konwersyjnej dla osób poniżej 16 lub 18 roku życia i proponowany był niższy wymiar kary.

Autorką tegorocznego kontrowersyjnego projektu ustawy jest minister kultury i równości Anette Trettebergstuen. Kilka ważnych organów odniosło się krytycznie do przedstawionej propozycji, w tym prokurator generalny, prokurator krajowy i Norweskie Stowarzyszenie Prawnicze. 

Większość protestantów w tym kraju popiera zakaz terapii konwersyjnej. Rodzą się natomiast obawy, że propozycja „ograniczy prawo jednostki do rozmowy, opieki duchowej, informacji i poradnictwa”.

Terapia przestępstwem?

Gorącą debatę nad zakazem terapii konwersyjnej prowadzi również Holandia. Tutaj pomysłodawcami projektu ustawy jest sześć partii politycznych – partie lewicowe oraz rządzące partie liberalne D66 i VVD. Takie entuzjazmu nie wyraża już jednak Holenderska Rada Stanu. W jej opinii, jest wysoce wątpliwe, czy te formy terapii konwersyjnej, które inicjatorzy chcą zakwalifikować jako przestępstwo, nie są zakazane w już obowiązujących  przepisach prawa. 

Celem lewicowych polityków jest uznanie terapii konwersyjnej za przestępstwo pod pewnymi warunkami, takimi jak wywieranie na daną osobę intensywnej presji. Samą zaś tego rodzaju terapię definiuje się jako wykonywanie czynności mających na celu zmianę lub stłumienie orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej danej osoby 

Proponowana ustawa wprowadza rozróżnienie na dokonywanie aktów konwersji u małoletnich i dorosłych. Co się tyczy nieletnich, nie dotyczy ona nastawionych na konwersję rozmów rodziców z dziećmi. Obejmuje natomiast wszelkie działania dokonywane w przestrzeni zawodowej czy urzędowej, w tym również działalność duszpasterską. A zatem ani ksiądz ani terapeuta zatrudniony przez parafię nie mógłby podejmować się świadczenia takiej pomocy.

Dotyczące zaś osób dorosłych akty konwersji byłyby karalne, jeśli „nadużycie władzy wynika z okoliczności faktycznych”. Jak zauważa Rada Stanu, chodzi o tak ciężkie przypadki, że jest wielce prawdopodobne, iż są już karalne ze względu na zakaz np. napaści, bezprawnego pozbawienia wolności, groźby lub przymusu.

Rada Państwa podkreśla również, że wprowadzenie nowego zakazu byłoby dopuszczalne jedynie w określonym przypadku. Należałoby stwierdzić, że inne środki, np. udzielanie informacji czy podejmowanie rozmów, nie przynoszą wystarczających skutków. Według opinii Rady nie można ustalić, czy tak jest w tym przypadku.

Partie, które zgłosiły projekt muszą teraz ocenić, w jakim zakresie chcą dalej wyjaśniać i dostosować uzasadnienie do swojej inicjatywy. Po analizie uwag Rady Stanu, kolejnym krokiem jest debata na forum izby niższej holenderskiego parlamentu. A tu niestety może pójść im względnie łatwo, ponieważ obecnie partie inicjujące projekt mają w tej izbie większość.

MZ/opoka.org

Francja: Zakaz terapii konwersyjnej. Wysokie kary nawet do 3 lat więzienia

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023