21 kwietnia, 2024
29 czerwca, 2021

Konferencja Episkopatu USA nie zakazuje komunii dla aborcjonistów

(fot. unsplash.com/jomarc-cala)

Tydzień po głosowaniu nad zatwierdzeniem „Dokumentu o znaczeniu Eucharystii w życiu Kościoła”, Konferencja Biskupów Katolickich USA wyjaśniła, że głosowanie nie doprowadzi do całkowitego zakazu przyjmowania komunii przez proaborcyjnych polityków.

W dniach 16-18 czerwca odbyło się głosowanie w sprawie dokumentu, który między innymi miał zakazywać politykom popierającym aborcję, przyjmowania Komunii świętej. Same prace nad dokumentem były odbierane jako bezpośrednie ostrzeżenie w kierunku prezydenta Bidena. 

Początkowo „Dokument o znaczeniu Eucharystii w życiu Kościoła” został zatwierdzony większością głosów. Spotkało się to jednak z gwałtownym sprzeciwem proaborcyjnych polityków, określających się jako katolicy. 

Sakrament Komunii Świętej jest centralnym elementem życia praktykujących katolików, a wykorzystywanie Eucharystii wobec demokratycznych ustawodawców w zamian za ich poparcie dla bezpiecznego i legalnego dostępu kobiet do aborcji jest niespójne – napisano w liście podpisanym przez 60 katolickich demokratów.

Biskupi wycofują się

Amerykańska Konferencja Episkopatu opublikowała w zeszłym tygodniu dokument z pytaniami i odpowiedziami, który zawiera oświadczenie odnoszące się do obaw związanych z głosowaniem i jego konsekwencjami dla proaborcyjnych polityków, identyfikujących się jako katolicy. W oświadczeniu podkreślono, że „kwestia, czy odmówić jakiejkolwiek osobie lub grupie Komunii Świętej, nie była przedmiotem głosowania”

Przygotowywany dokument nie ma mieć charakteru dyscyplinarnego, ani nie jest skierowany do jakiejś jednej osoby lub klasy osób (…) Będzie on zawierał część dotyczącą nauczania Kościoła na temat odpowiedzialności każdego katolika, w tym biskupów, za życie w zgodzie z prawdą, dobrem i pięknem Eucharystii, którą celebrujemy – napisano w oświadczeniu.

Biskupi zapewnili również, że nie podjęli decyzji o zabronieniu komukolwiek przystępowania do Komunii świętej. Podkreślono jednak znaczenie polityki pro-life i wspomniano o „obowiązku wszystkich katolików do wspierania ludzkiego życia i godności oraz innych podstawowych zasad katolickiej nauki moralnej i społecznej”.

Nie będzie żadnej narodowej polityki odmawiania Komunii politykom. Intencją jest przedstawienie jasnego sposobu rozumienia nauczania Kościoła, aby uświadomić wiernym, w jaki sposób Eucharystia może przemienić nasze życie i przybliżyć nas do naszego Stwórcy i życia, którego On dla nas pragnie– odpowiedzieli amerykańscy biskupi.

Stanowisko Kościoła

Nauczanie Kościoła Katolickiego, zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, stwierdza, że „osoby uporczywie trwające w jawnym grzechu ciężkim nie powinny być dopuszczane do Komunii Świętej”. List ówczesnego kardynała Josepha Ratzingera do biskupów amerykańskich z 2004 roku głosi, że „Kościół naucza, że aborcja lub eutanazja jest grzechem ciężkim”.

Jan Paweł II w Encyklice Evangelium Vitae jasno stwierdza, że „w przypadku prawa w swej istocie niesprawiedliwego, takiego jak prawo zezwalające na aborcję lub eutanazję, nigdy nie jest dozwolone jego przestrzeganie, ani branie udziału w kampanii propagandowej na rzecz takiego prawa lub głosowanie za nim”.

 

AM/ChristianPost.com

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023