17 czerwca, 2024
1 stycznia, 2024

1 stycznia. Święto Świętej Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Modlitwy o Pokój

(fot. you tube, ks. Tomasz Kostecki, Święta Boża Rodzicielka)

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Na zakończenie oktawy Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Zbawiciela, Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Świętej Bożej Rodzicielki.

To przez Maryję spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z misterium Odkupienia. Tego dnia z wszystkich Jej przymiotów czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy także, że swoją macierzyńską troską otacza cały Lud Boży i każdego z nas.

Ta wyjątkowa uroczystość, którą obchodzimy pierwszego dnia roku ma bardzo wymowne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, najwspanialszy wzór na cały rozpoczynający się rok.

Poświęcenie specjalnego dnia Matce Bożej zrodziło się już w starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni w VII wieku wyznaczył w tym celu właśnie dzień 1 stycznia. Tym samym jest to najstarsze maryjne święto, choć do liturgii Kościoła wprowadzone dość późno. Uczynił to dopiero w roku 1931 papież Pius XI na pamiątkę 1500. rocznicy III Soboru Powszechnego w Efezie (431).

Zebrani wówczas biskupi Kościoła, pod przewodnictwem legatów papieskich, orzekli jednogłośnie, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (gr. Theotokos).

Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 podniosła święto do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Prawdę o Boskim macierzyństwie Maryi potwierdzono na soborach w Chalcedonie (451) i w Konstantynopolu (553 i 680), w konstytucji Pawła IV przeciwko arianom w roku 1555, w wyznaniu wiary Benedykta XIV (1743) oraz w encyklice Piusa XI Lux veritatis w 1931 roku.

Maryja nie dała Panu Jezusowi natury Boskiej, ponieważ On już posiadał ją odwiecznie od Ojca. Dała Chrystusowi w czasie naturę ludzką – ciało ludzkie. Ofiarowała je Boskiej Osobie Pana Jezusa. Dlatego jest Matką Syna Bożego według ciała i w czasie. Ta godność i ten przywilej wynosi Maryję ponad wszystkie stworzenia i jest źródłem wszystkich innych Jej przywilejów.

Dnia 1 stycznia Kościół obchodzi również Światowy Dzień Pokoju. Ustanowił go papież Paweł VI listem z dnia 8 grudnia 1967 r., skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli. Papież zaproponował, aby na całym świecie w pierwszy dzień Nowego Roku kalendarzowego ludzie modlili się szczególnie w intencji pokoju. Jak mówił papież Benedykt XVI w homilii z 1.01.2013 r.:

Pokój jest dobrem par excellence, i trzeba o niego się modlić jako o Boży dar, a jednocześnie go budować, angażując się z całych sił.

Tego dnia za publiczne odmówienie hymnu Przyjdź Duchu Święty (Veni Creator) możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie całej przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Można go uzyskać, spełniając zwykłe warunki: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

MZ/brewiarz.pl, dzieje.pl

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023