4 grudnia, 2023
15 listopada, 2023

Przewodniczący KEP do Papieża Franciszka: „Pragnę zwrócić uwagę Ojca Świętego na te skrajnie niedopuszczalne i niekatolickie tezy Synodale Weg”

(gadecki-silar-wiki-ccbysa40)

Abp Stanisław Gądecki napisał list do Papieża Franciszka, w którym wyraził zaniepokojenie decyzjami duchownych w Niemczech i losem wspólnoty Kościoła. „Pragnę zwrócić uwagę Ojca Świętego na te skrajnie niedopuszczalne i niekatolickie tezy Synodale Weg, ufając że depozyt apostolski, którego Stróżem i Powiernikiem jest Wasza Świątobliwość pozostanie nienaruszony” – napisał.

Przewodniczący Konferencji Polski, abp Stanisław Gądecki, wyraził zaniepokojenie działaniami decyzjami duchownych Kościoła katolickiego w Niemczech i konsekwencjami, jakie mogą one nieść Kościołowi Powszechnemu.

Jak napisał, z dokumentu „Decyzja Drogi Synodalnej Kościoła Katolickiego w Niemczech”, jaki otrzymał, wynikało, że niemieccy duchowni:

postanawiają dokonać rewolucji obyczajowej i prawnej w Kościele powszechnym. Jednak wydaje się, że nie byłaby to rewolucja ewangeliczna, lecz raczej inspirowana ideologiami lewicowo-liberalnymi.

Przewodniczący KEP wskazał, że w Instrumentum laboris, dokumencie synodalnym, który jest podstawą prac uczestników synodu o synodalności, „postawiono pytanie o stopień autorytetu doktrynalnego pojedynczych konferencji episkopatu i zgromadzenia kontynentalnego”, dlatego nie można nie zwracać uwagi na decyzje biskupów niemieckich, bo mogą mieć one wpływ na przebieg prac synodu.

Abp Stanisław Gądecki w liście do papieża Franciszka zwrócił uwagę na zawarte w niemieckim dokumencie Synodale Weg trzy główne tematy: zmianę ustroju Kościoła, zmianę nauczania na temat moralności seksualnej oraz udzielania kobietom święceń diakonatu i prezbiteratu.

Pierwsze jest warunkiem sine qua non realizacji kolejnych celów – zauważył. 

Metropolita Poznański podkreślił, że Kościół rzeczywiście „docenia demokrację”, ale tylko wówczas, gdy ufundowana jest ona na gruncie poprawnej koncepcji osoby”, ale jeśli funkcjonuje ona bez wartości, to łatwo może przerodzić się w totalitaryzm.

Synodale Weg domaga się, aby Kościół przyjął za swój ustrój polityczny dominujący dzisiaj na Zachodzie, wraz ze wszystkimi zasadami działania demokratycznej biurokracji, poczynając od nadzoru świeckich nad duchowieństwem, transparentnością procesów podejmowania decyzji, uczestnictwem świeckich w obsadzaniu stanowisk kościelnych czy kadencyjnością sprawowania urzędów. Władza papieża i biskupów powinna być ograniczona i podlegać nadzorowi świeckich zorganizowanych w równoległą do hierarchicznej strukturę władzy – napisał abp Gądecki.

Odnosząc się do drugiej poruszonej kwestii i błogosławienia związków niesakramentalnych oraz związków osób tej samej płci, wskazał na narrację, która twierdzi, że Kościół dyskryminuje te osoby i przyczynia się do ich prześladowania. Jak mówi, w tej narracji, miłość ma wszystko usprawiedliwić i uczynić dobrym, nawet grzech.

Tradycyjnie w nauczaniu Kościoła relacje między ludźmi, włączając w to relacje seksualne, podlegają moralnemu wartościowaniu. (…) – napisał.

I podkreślił, że:

Miłość zatem nie wszystko usprawiedliwia i nie wszystko czyni dobrym. Zgodnie zaś z podejściem katolickim traktujemy z szacunkiem każdego człowieka, ale nie każdy ludzki wybór.

Odnosząc się do dokumentu niemieckich biskupów, wskazał na inne, sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego propozycje jak:

(…) niezapisywanie płci dziecka w metryce chrztu, możliwość zmiany imienia i płci w akcie chrztu, poprzez zapewnienie osobom transgender dostępu do sakramentów, w tym do kapłaństwa i do życia konsekrowanego, po obowiązek używania w Kościele niedyskryminującego języka i treningi dla duchownych, jak służyć osobom transgender.

Jak podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, istnieje jednak ryzyko, że ustalenia naukowe, na które powołuje się Synodale Weg są błędne, podobnie jak w przypadku innej popularnej niegdyś teorii rasizmu.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z synowskim oddaniem i szacunkiem wobec apostolskiego urzędu Następcy Św. Piotra, a jednocześnie z zatroskaniem i smutkiem wobec decyzji Niemieckiej Drogi Synodalnej. Świadomość siły, która tkwi w prawdzie ożywia moją nadzieję wobec trwającego synodu, by nie był on w żaden sposób zmanipulowany i wykorzystany do autoryzacji niemieckich tez, otwarcie sprzecznych z nauczaniem Kościoła katolickiego – napisał abp Stanisław Gądecki.

AG/ekai.pl 

„Małżeństwa” LGBT i zniesienie celibatu. Biskup przedstawił wizję Kościoła w Niemczech

Niemcy: Biskupi przegłosowali błogosławienie homozwiązków. Potem zerwano obrady

 

 

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023