5 grudnia, 2023
24 maja, 2022

Warszawa: Rząd pracuje dziś nad projektem uchwały o „wyeliminowaniu dyskryminacji z życia społecznego”

(fot. pixabay.com/Pavlína Matašovská /zdjęcie ilustracyjne)

Na dzisiejszym posiedzeniu członkowie rządu zajmą się projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego: tzw. „Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022–2030”. Czy oznacza to krok ku wdrażaniu postulatów ideologii gender?

Rząd już wcześniej zapowiedział, że będzie dążył do eliminowania dyskryminacji z życia społecznego w naszym kraju.

Projekt, jaki zaproponowała Rada Ministrów, nosi nazwę „Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania” i zakłada realizację tzw. „polityki antydyskryminacyjnej” w różnych obszarach: począwszy od zatrudnienia, po edukację, zdrowie, dostęp do dóbr i usług, tzw. zabezpieczenia społeczne i gromadzenie danych, a także budowanie świadomości społecznej. 

Polityka państwa na rzecz równego traktowania wymaga kompleksowego, ponadsektorowego podejścia, przełamującego dotychczasowe schematy. Konieczne jest ustanowienie całościowych ram polityki krajowej na rzecz równego traktowania – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Autorzy projektu uchwały, jak podała Polska Agencja Prasowa, podkreślili w dokumencie, że wspomniany program oznacza „konieczność oddziaływania na tworzenie i stosowanie prawa, ład instytucjonalny oraz zachowania społeczne tak, aby nie była naruszana zasada równego traktowania określona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązujących aktach prawa krajowego i międzynarodowego”.

W Polsce obowiązuje również ustawa z 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. I zgodnie z nią projekt uchwały, którym zajmuje się rząd, a których ma obowiązywać w najbliższych latach ma na celu m.in. „przeciwdziałanie naruszeniom zasady równego traktowania, w szczególności ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; współpracę z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania”. Może to oznaczać zwiększenie wpływów w Polsce organizacji, które wzorem państw Europy Zachodniej, promują postulaty ideologii gender, powołując się na dyskryminowanie swojego środowiska.

AG/portalsamorzadowy.pl

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023