24 lutego, 2024
30 czerwca, 2022

Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zapisów przeciwko ideologii LGBT w czterech gminach

(fot. pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne/sąd)

NSA zadecydował, że cztery gminy, w których obowiązywały deklaracje sprzeciwiające się ideologii gender, nazywane przez środowiska lewicowe „uchwałami anty-LGBT”, muszą zostać wycofane, gdyż są „dyskryminujące”.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył we wtorek 28 czerwca skargi kasacyjne dotyczące unieważnienia uchwał w gminach Serniki (woj. lubelskie), Istebna (woj. śląskie), Osiek (woj. małopolskie) i Klwów (woj. mazowieckie). Gminy te przyjęły w latach 2019 i 2020 dokumenty deklarujące je jako „wolne od ideologii LGBT”. W związku z tymi uchwałami pojawiło się wiele dezinformacji

Wspomniane zapisy przyjęte przez niektóre polskie gminy są często błędnie utożsamiane z Samorządową Kartą Praw Rodzin, chociaż były przypadki, gdy władze lokalne postanowiły uchylić własne uchwały i zamiast tego przyjąć SKPR. Są to jednak dwa różne dokumenty. Kolejną pomyłką, szczególnie lewicowych mediów, jest nazywanie któregokolwiek z nich „uchwałami anty-LGBT”. Jeszcze innym przekłamaniem są również wzmianki o fake newsach związanych z występowaniem tzw. „stref wolnych od LGBT” w Polsce. 

Bardzo ważne jest, żeby rozróżnić tego typu uchwały od Samorządowej Karty Praw Rodzin, która to karta została przygotowana przez szereg organizacji pozarządowych, prorodzinnych, pro-life w Polsce, w tym przez Centrum Życia i Rodziny (…). SKPR jest przyjmowana w drodze uchwały przez dany samorząd i jest dokumentem prorodzinnym, chroniącym prawa rodzin na terenie danego samorządu.

Ma charakter uwrażliwiający samorząd lokalny na potrzeby rodzin i wprowadzający pewne nowe mechanizmy do działań samorządowych, które mają na celu ochronę rodzin, ochronę dzieci, szczególnie młodzieży przed destrukcyjnymi prądami, działaniami, które mogą się pojawić np. na terenie szkół, przedszkoli, instytucji kultury, czy instytucji zdrowia. Natomiast uchwały przeciwko szerzeniu ideologii LGBT, które w tej chwili NSA uchylił, to były inicjatywy samych samorządów, rad niektórych gmin i należy je odróżnić od SKPR – wyjaśnił Paweł Kwaśniak z Centrum Życia i Rodziny oraz koordynator projektu utworzenia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Samorządowe Karty Praw Rodzin to tak naprawdę dokument mówiący m.in. o rodzinie jako fundamencie ładu społecznego i podstawowej wspólnocie społecznej. Dodano, że stanowi ona optymalne środowisko rozwoju człowieka. We wrześniu zeszłego roku politycy podkreślali, że opozycja doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że nie ma w uchwale treści, które by kogokolwiek wykluczały, nazywanie jej więc uchwałą „anty-LGBT” wprowadza w błąd. 

Wcześniej już wojewódzkie sądy administracyjne po tym, jak Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę, uznały, że zapisy przeciwko ideologii gender w gminach „naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony godności i zasadę równego traktowania”. W efekcie nakazano ich uchylenie.

Dziewięć gmin, w których obowiązywał dokument, a także prokuratura wraz z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris domagali się ponownego rozpatrzenia sprawy. Wczoraj NSA podjął decyzję dot. czterech gmin – Serniki, Istebna, Osiek i Klwów. 

„Naruszenie godności, czci, dobrego imienia”

Sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak, która rozpatrywała sprawę deklaracji „Gmina Serniki wolna od ideologii LGBT” , odwołała się m.in. do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W ocenie NSA niezależnie od tego, jakie były intencje radnych, społecznym skutkiem uchwały jest naruszenie godności, czci, dobrego imienia oraz ściśle związanego z tymi dobrami życia prywatnego określonej grupy mieszkańców – powiedziała.

Kwestie pozostałych gmin Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał w środę na posiedzeniach niejawnych i, jak podaje OKO.press, nie uchylił unieważnienia dokumentów chroniących rodziny i dzieci m.in. przed seksualizacją w szkole. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w sprawie podobnego dokumentu gminy Istebna, że:

Uważna lektura uchwały wskazuje na sposób podejścia jej autorów tak do społeczności LGBT, jak do poszczególnych osób z tego grona. Wynika z niej bowiem, że są to radykałowie, którzy atakują wolność słowa, niewinność dzieci (szczególnie czuły punkt w naszej świadomości społecznej), autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców, że problemy tego środowiska są wyolbrzymione, a konflikty sztuczne.

Mowa w tej uchwale o gorszycielach zainteresowanych wczesną seksualizacją dzieci i o szerzeniu „homopropagandy”. Redakcja zaskarżonej uchwały narusza godność osób, które opisuje i do których się odnosi. Stawia im bez jakiegokolwiek uzasadnienia ciężkie zarzuty, posługując się sloganami i przypisując niegodne intencje i działania, co jest naruszeniem art. 30 Konstytucji – cytuje uzasadnienie sądu OKO.press.

Tydzień temu informowaliśmy, że w umowie zawartej między polskim rządem a Komisją Europejską znalazł się zapis, który mówi o nieprzyznaniu finansowania z UE samorządom, które nie wycofały się z tzw. uchwały „anty-LGBT”.

Więcej na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin możesz znaleźć TUTAJ

SKPR nie wyklucza ani nie dyskryminuje żadnej grupy mieszkańców. Ochrona i opieka nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem, a także uwzględnianie dobra rodziny w polityce społecznej i gospodarczej stanowią realizację przepisów Konstytucji RP. Normy te otaczają wsparciem podstawową komórkę społeczną, zatem są korzystne dla całego społeczeństwa niezależnie od ewentualnej przynależności poszczególnych obywateli do grup innego typu – czytamy na stronie projektu. 

AM/„Rzeczpospolita”, Marsz.info, oko.press

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023