3 marca, 2024
20 grudnia, 2023

Elbląscy Patrioci proszą biskupa o stanowisko wobec dokumentu „Fiducia supplicans”

(fot. pixabay)

Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci w liście do ks. bpa Jacka Jezierskiego, biskupa Diecezji Elbląskiej, prosi o publiczne przypomnienie nauczania Kościoła katolickiego dotyczące małżeństwa i rodziny oraz odniesienie się do wydanego przez dykasterię Nauki Wiary dokumentu „Fiducia supplicans”.

Prośba ta, jak podkreśla Stowarzyszenie, pojawiła się w obliczu publikacji deklaracji „Fiducia supplicans”, która zezwala na „błogosławienie” związków homoseksualnych i cudzołożnych.

To już kolejny list, który Elbląscy Patrioci wystosowali do Biskupa Elbląskiego. Niedawno, jak informują, przedmiotem korespondencji była sprawa refundacji metody in vitro i konieczności wyjaśnienia wiernym, dlaczego należy przeciwstawić się tej procedurze. Teraz Stowarzyszenie po raz kolejny zwraca uwagę na ogromne zamieszanie, jakie panuje w przestrzeni publicznej w związku z VI przykazaniem:

Rozmawiamy z katolikami z Elbląga zauważając, iż rośnie liczba wiernych popierających tzw. „błogosławieństwa” dla związków homoseksualnych oraz udzielanie Komunii Św. w zasadzie każdej chętnej osobie bez wyjątku, w tym osobom trwającym w grzechu. Rośnie również liczba osób, które nie potrafią odnaleźć się w medialnym zamieszaniu i nie są pewni nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny – wskazują.

Jak czytamy w komunikacje Stowarzyszenia:

Matka Boża w Fatimie powiedziała, że grzechami prowadzącymi najwięcej dusz do piekła są grzechy cielesne. Tymczasem wielu ludzi Kościoła w imię fałszywie pojętego miłosierdzia pogodziło się z grzechami rozwiązłości i homoseksualizmu i zaakceptowało je. Prawdziwe miłosierdzie polega na udzieleniu pomocy grzesznikowi, aby przestał grzeszyć, a nie na tolerowaniu grzechu. Żaden człowiek nie może uchylić przykazania „Nie cudzołóż”, ponieważ pochodzi ono bezpośrednio od Boga. Jednak próby uchylenia, podważenia, rozmycia i rozmydlenia VI przykazania są coraz częściej podejmowane. Wielu katolików jest głęboko poruszonych i zdezorientowanych tą sytuacją. Zamęt i chaos panują w wielu środowiskach, duszpasterstwach oraz przekazach medialnych, również w mediach katolickich. 

Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci poinformowało, że w związku z postępującym chaosem organizacja prosi Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego o publiczne zajęcie stanowiska w sprawie błogosławienia par jednopłciowych.

Treść listu:

Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie,

prefekt Dykasterii Nauki Wiary kard. Victor Manuel Fernández ogłosił deklarację Fiducia supplicans, w której wydał zgodę na błogosławienie przez Kościół tzw. „par nieregularnych”, w tym homoseksualnych. Dokument został podpisany przez papieża Franciszka w poniedziałek 18 grudnia.

W opublikowanym wczoraj dokumencie kard. Fernández przedstawia zrywającą z nauczaniem i Tradycją Kościoła interpretację błogosławieństwa tak, by stwierdzić, że można błogosławić również tę rzeczywistość, która obiektywnie nie odpowiada woli Bożej. Błogosławieństwo miałoby należeć się od teraz „każdemu” i „nikt nie jest z niego wykluczony”, nawet pomimo „grzesznej sytuacji”.

Błogosławieństwo Kościoła ma pomóc grzesznikowi w porzuceniu grzechu, a nie umocnić go w dalszym trwaniu w nim. „Błogosławienie” osób chcących trwać w związkach homoseksualnych i cudzołożnych jest de facto zaprzeczeniem misji Kościoła wobec człowieka.

Z powodu wydania Fiducia supplicans wpływowe środowiska w Kościele wyraziły już euforię i entuzjazm. „Z wielkim zadowoleniem przyjmuję ten dokument i jestem wdzięczny za przyjętą w nim perspektywę duszpasterską” – stwierdził przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec bp Georg Bätzing. W Kościele niemieckim od dawna „błogosławi” się związki homoseksualne, a tamtejszy episkopat oficjalnie stwierdził, iż homoseksualizm jest „naturalnych wariantem rozwoju ludzkiej seksualności”. „Wraz z wieloma księżmi będę teraz z zachwytem błogosławił moich przyjaciół będących w związkach osób tej samej płci” – napisał wpływowy w Kościele jezuicki lobbysta LGBT o. James Martin. Warto przypomnieć, że o. Martin zasłynął swojego czasu wśród polskich katolików tym, iż publicznie bezcześcił na łamach mediów obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Po publikacji Fiducia supplicans jeszcze bardziej pogłębił się zamęt wśród wiernych, tym bardziej, że o sprawie jest bardzo głośno w mediach. W związku z narastającym zamieszaniem i chaosem, prosimy Księdza Biskupa o publicznie zajęcie stanowiska w tej sprawie i przypomnienie z mocą autorytetu przynależnego Biskupowi, iż Kościół w żaden sposób nie może błogosławić związków homoseksualnych i cudzołożnych.

Z zapewnieniem o modlitwie,

Stowarzyszenie Elbląscy Patrioci

ul. Łączności 3, 82-300 Elbląg

AG

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023