Używaj „preferowanych zaimków”, albo spotkają cię konsekwencje. Uniwersytet wprowadza kary za niestosowanie się do dyktatu ideologii LGBT

Uniwersytet Dakoty Północnej zaproponował nowe przepisy dotyczące „integracji płciowej”, które wymagałyby od wszystkich, nawet od osób przyjezdnych, używania preferowanych zaimków i potwierdzania wybranej przez kogoś tożsamości płciowej. Zgodnie z proponowanymi przepisami, osoby naruszające te zasady ryzykują wydalenie, zwolnienie lub wyrzucenie z kampusu. Projekt zobowiązuje również szkołę do zapewnienia studentom zakwaterowania na terenie kampusu „zgodnie z ich tożsamością płciową i ekspresją płciową”, co ma być stosowane również w przypadku szatni … Czytaj dalej Używaj „preferowanych zaimków”, albo spotkają cię konsekwencje. Uniwersytet wprowadza kary za niestosowanie się do dyktatu ideologii LGBT