12 kwietnia, 2024
30 listopada, 2022

Ustawa, która definiuje 16 różnych modeli „rodziny”. Hiszpańska minister przedstawi projekt

(fot. unsplash.com/sandy-millar, rodzina)

Według ekskluzywnego raportu gazety ABC, minister praw społecznych i Agendy 2030, Ione Belarra, wniesie do Rady Ministrów projekt ustawy, która określi 16 „różnych modeli rodzin”.

„Ustawa o rodzinie” narzuci też na szkoły obowiązek nauki dzieci akceptacji wszystkich tych modeli, niezależnie od stanowiska rodziców w tej sprawie.

W uzasadnieniu projektu ustawy, do którego ABC miało dostęp, wyraźnie napisano:

Nie istnieje już rodzina, lecz rodziny, w liczbie mnogiej.

Powołując się na Trybunał Konstytucyjny, w tekście zapewniono, że:

(…) pojęcie rodziny nie ogranicza się do tych, które mają pochodzenie małżeńskie, [dlatego konieczne jest zagwarantowanie] pełnego prawnego uznania różnych typów rodzin i ich ochrony, zarówno prawnej, ekonomicznej, w zakresie wychowania i opieki, wsparcia poprzez usługi społeczne, zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury i wypoczynku lub w odniesieniu do technologii informacyjnych.

Typy „nowych rodzajów rodzin”, które hiszpańska minister wyszczególniła, obejmują:

  • „transnarodowa” – w której jeden lub więcej członków rodziny zamieszkuje poza terytorium kraju,
  • „międzykulturowa” – jednostka rodzinna pomiędzy osobami pochodzącymi z różnych środowisk kulturowych lub etnicznych,
  • „dwurodzicielska” – składająca się z dwóch osób połączonych lub pozostających w związku małżeńskim lub jako para oraz ich potomków, wspólnych lub nie,
  • „odtworzona” – w której jeden lub obaj członkowie pary posiadają dzieci z poprzednich związków,
  • „powracająca” – rodzina, w której jeden z jej członków posiada obywatelstwo hiszpańskie w pierwszym roku po powrocie do Hiszpanii po pobycie za granicą przez co najmniej rok,
  • „młoda” – tworzona przez osobę poniżej 29. roku życia i jej potomków lub przez dwie osoby poniżej 29. roku życia połączone małżeństwem lub żyjącym jako para, i ich potomków,
  • „niepełna” – utworzona przez samotnego rodzica, kobietę lub mężczyznę,
  • „rodzina homorodzicielska LGTBI” – składająca się z co najmniej jednej osoby należącej do jednej z dwóch kategorii rodzin LGTB, osoba należąca do jednej z grup LGTB lub dwie osoby tej samej płci lub gender, połączone małżeństwem lub związkiem partnerskim,
  • „imigrantów” – grupa rodzinna, w której wszyscy lub część jej członków osiedliła się na terytorium kraju z innego państwa lub terytorium.

Jak podaje ABC, łączna liczba „modeli rodzinnych” wynosi 16.

W projekcie ustawy poświęcono „różnorodności rodzinnej jako zasadzie systemu edukacyjnego” artykuł, w którym zobowiązuje się organy administracji publicznej do umieszczenia ww. „katalogu” w podręcznikach.

Rodzice nie będą mogli odmówić zgody na to, aby ich dzieci uczyły się o szesnastu zaproponowanych modelach „rodziny”:

(…) rodzice lub odpowiedzialne osoby dorosłe nie mogą ograniczać ani utrudniać dostępu dzieci i młodzieży do informacji oraz ich udziału w działaniach mających na celu podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie różnorodności rodzinnej, które odbywają się w ramach edukacji, aby nie ograniczać ich prawa do edukacji i swobodnego rozwoju osobowości.

Wreszcie artykuł dotyczący edukacji w rozporządzeniu stanowi, że „jednoznacznie, formularze i kwestionariusze dla uczniów nie mogą zawierać nagłówków o charakterze nieinkluzywnym”.

AB/InfoCatólica.com

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023