Dziś mija 36 lat od śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Niezłomny kapłan walczył szczególnie o świętość małżeństw i dobro młodzieży

Nawrócenie przeżył w celi śmierci, gdzie oczekiwał na realizację wyroku za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Gdy został kapłanem, miał ambitny cel: odrodzenie narodu polskiego. Ale miał też plan, jak ten cel osiągnąć: Polskę chciał zawierzyć Matce Bożej, a młodych ludzi wychowywać do dojrzałości chrześcijańskiej. Za sprawą ruchu oazowego ksiądz Blachnicki uformował całe pokolenie. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku. … Czytaj dalej Dziś mija 36 lat od śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Niezłomny kapłan walczył szczególnie o świętość małżeństw i dobro młodzieży