Dlaczego jestem na Marszu Papieskim? Dlatego, że od Jana Pawła II wszystko się zaczęło

Dzięki Janowi Pawłowi II jestem tu, jestem w Kościele katolickim. Chcę dać świadectwo prawdzie i świadectwo wdzięczności.