12 kwietnia, 2024
26 czerwca, 2021

Argentyna: Projekt ustawy zakazującej używania tzw. języka inkluzywnego

(fot. commons.wikimedia.com/Rocío_Truchet)

Jednym z postulatów coraz bardziej agresywnego ruchu feministycznego w Argentynie jest wprowadzenie do przestrzeni publicznej używania tzw. języka inkluzywnego. Chodzi tu o stosowanie form słów, które nie sugerują ani rodzaju męskiego, ani żeńskiego. Dwie prawniczki przedstawiły w Kongresie projekt ustawy zakazującej użycia tych form w organach władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej oraz w całym systemie edukacyjnym Argentyny.

Propozycja ustawy, według poszczególnych sygnatariuszy, ma na celu uniknięcie „zmian gramatycznych i fonetycznych, które wypaczają język” z zamiarem wyeliminowania „przeszkód, które w sprawach czytania i pisania przejawiają się w używaniu tego języka”.

Zakazać używania w dokumentach i aktach urzędowych oraz w instytucjach edukacyjnych powszechnie zwanego „języka inkluzywnego”, w każdej z jego form („x”, „e”, „@”, itp.), używanego w celu zastąpienia użycia rodzaju męskiego, gdy jest on używany w sensie ogólnym, jak również każdej innej formy odmiennej od języka urzędowego przyjętego przez Republikę Argentyńską – napisały Patricia Alejandra Paternesi i Cynthia Roxana Ginni w dokumencie.

Autorki projektu ustawy wskazują nie tylko na fakt, iż tzw. język inkluzywny nie tylko komplikuje pisanie, ale stwarza ogromnie trudności w mówieniu oraz czytaniu. Niektóre z narzucanych przez ruchy feministyczne form są niemożliwe do wymówienia, kiedy np. na końcu wyrazu na miejscu samogłoski wskazującej na płeć podmiotu, umieszcza się „x” lub „@”.

Należy również pamiętać, że stosowanie męskich terminów, które obejmują również terminy żeńskie w żaden sposób nie narusza równości mężczyzn i kobiet. Jak się dobrze zauważa, jest to fakt ściśle językowy, który nie ma żadnych konsekwencji politycznych dla widoczności kobiet, szacunku, z jakim są traktowane, czy ich dostępu do stanowisk o większej odpowiedzialności we wszystkich dziedzinach życia społecznego – dodają argentyńskie prawniczki.

Wcześniej Narodowa Akademia Edukacji Argentyny skrytykowała stosowanie tych nowych form językowych, ponieważ „nie przyczynia się on do wskazywania na równość płci, lecz przeciwnie, sugeruje istnienie rywalizacji”. Instytucja jasno wyraziła swoje stanowisko w sprawie zniekształconego języka hiszpańskiego, który chcą narzucić grupy mniejszościowe przy poparciu państwa.

Narodowa Akademia Edukacji uważa za stosowne publicznie wyrazić swoje poparcie dla tego, co zostało stwierdzone przez Argentyńską Akademię Literatury, gdy po obszernym uzasadnieniu stwierdza, że “struktury językowe języka hiszpańskiego nie powinny być zmuszane do stania się lustrem ideologii, ponieważ gramatyka hiszpańska, którą studiujemy, nie ogranicza wolności wyrażania siebie lub interpretowania tego, co wyrażają inni. Potwierdzamy to z przekonaniem, że język, który łączy, nigdy nie wyklucza – zaznacza instytucja.

 

AM/InfoCatólica.com

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023