5 marca, 2024
18 października, 2023

Wzmocnić kompleksową ochronę dzieci! Rząd przyjął tzw. krajowy plan przeciwdziałania pedofilii

(Fot. Pixabay)

Plan Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich na lata 2023-2026 zawiera m.in. program edukacyjny dla różnych instytucji oraz grup społecznych, np. nauczycieli czy rodziców. Zakłada także organizację kampanii społecznych oraz inne działania związane m.in. z umocnieniem wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

Nasz system prawny jeszcze bardziej będzie uwzględniał dziecko i jego ochronę przed przestępczością na tle seksualnym mówi podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Również tzw. „Ustawa Kamilka” wzmocniła tryb wysłuchania dziecka w postępowaniu sądowym. W aktualnych planach jest przygotowanie metodyk standardów tego wysłuchania oraz stworzenie strategii przesłuchań i wysłuchań dzieci małoletnich. Ponadto, dokument zakłada także wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki, w tym wzmocnienie istniejącego systemu tak, aby sprawca oraz potencjalny sprawca miał realny dostęp do terapii, co umożliwi jego resocjalizację.

Zwracamy uwagę na te zagrożenia i przeciwdziałanie im nie tylko w rzeczywistości realnej, ale może przede wszystkim w rzeczywistości wirtualnej– podkreślił.

Romanowski poinformował, że trwają prace nad utworzeniem krajowej bazy materiałów z treściami pornograficznymi z udziałem dzieci, celem skutecznego zwalczania tego typu przestępczości.

To kontynuacja działań, które od lat podejmuje Ministerstwo Sprawiedliwości, chociażby przygotowując rejestr pedofilii, podwyższając wymiar kary za przestępstwa na tle seksualnym, a więc z jednej strony represja, a z drugiej działania systemowe, które zawarte są w Krajowym Planie Przeciwdziałania Przestępstwom na Tle Seksualnym w stosunku do dzieci – zakończył.

Za pracę nad planem odpowiadał minister Marcin Romanowski wraz z sekretarzem Zespołu ds. przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich sędzią Agnieszką Matysek.

Przyjęty plan gwarantuje kompleksowe wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. Przewiduje on:  skoordynowaną analizaę zagrożeń przestępczością seksualną; program edukacyjny dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli); szkolenia nt. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia; wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów; utworzenie bazy danych, ułatwiającej wykrywanie zakazanych treści, np. w internecie; szerokie wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci; poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych, w tym zapewnienie etycznego przekazu medialnego.

Z badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, aż 41% dzieci w Polsce doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej, 20% doświadczyło wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 7% z kontaktem. Każdego roku w naszym kraju umiera około 30 dzieci w wyniku doznanej krzywdy.

MZ/KAI

Sejm przegłosował tzw. Ustawę Kamilka. „To hołd dla wszystkich krzywdzonych dzieci”

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023