23 lutego, 2024
1 grudnia, 2021

ONZ przemyca zapisy o aborcji i LGBT w rezolucjach o chorobach rzadkich oraz dostępie do wody pitnej

(fot. aksyayapatra/pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne)

W dwóch ważnych dokumentach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które dotyczą chorób rzadkich oraz dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych, zawarto zapisy o aborcji i LGBT. Sprzeciwiły się temu niektóre państwa m.in. delegacje krajów arabskich. Z kolei kraje Unii Europejskiej i USA faworyzują nowe zapisy powołując się na ochronę przed dyskryminacją.

Od dłuższego czasu ONZ otwarcie lub też pod płaszczykiem różnych działań sprzyja promowaniu ideologii gender i upowszechnianiu antykoncepcji i aborcji. Takie zaangażowanie tej organizacji może mieć poważne konsekwencje.

Może doprowadzić do tego, że społeczność międzynarodowa zacznie wykorzystywać zasoby finansowe, a także wpływy polityczne do promowania idei i zjawisk sprzecznych z podstawowymi wartościami – czytamy w Naszym Dzienniku, który informował o sprawie.

Dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej w Częstochowie, zapytany przez gazetę o ocenę tych działań zwrócił uwagę, że umieszczenie zapisów o aborcji i LGBT w tych rezolucjach nie jest zwykły zbiegiem okoliczności.

Polityka dotycząca zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego należy do najlepiej dofinansowanych programów, na który wydaje się ponad 12 mld dol. rocznie. (…) Finasowanie dostępu do czystej wody oparte jest na dobrowolnych dotacjach ze strony państw członkowskich, które zobowiązują się do zaspokojenia tej krytycznej potrzeby – powiedział dr Dąbrowski.

Sprzeciw wobec zapisów w rezolucjach zgłosiły m.in. kraje Zatoki Perskiej, Rosja, Egipt, Libia czy Malezja. Delegaci tych państw stwierdzili, że kwestie związane z reprodukcją nie powinny być przedmiotem działań ONZ, przeciwnie, powinny pozostać w gestii ustawodawstwa krajowego.

Ponadto, delegaci zwrócili uwagę, że ONZ w swoich rezolucjach „używa niejednoznacznych stwierdzeń, które pozwalają na nadinterpretację”. Jako przykład wskazano nowomowę jak określenie: „różne, krzyżujące się formy dyskryminacji”.

Inną, choć nie zaskakującą, postawę prezentowały państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone.

To właśnie one domagały się dalekosiężnej promocji aborcji oraz objęcia formą prawną tzw. rodzin LGBT w krajach borykających się z brakiem czystej wody – zauważył dr Dąbrowski.

Jak ocenił prezes Akcji Katolickiej w Częstochowie, takie posunięcia sprawiają, że ci, którzy sprzeciwiają się agendzie dotyczącej dostępu do wody i dobrych warunków sanitarnych są uważani za wroga wyrównywania szans.

AG/Nasz Dziennik

 

 

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023