Legalizacja ubezpłodnienia. Posłanka Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy

Kolejny szokujący projekt Lewicy trafił do Sejmu. Wanda Nowicka przekazała informację na temat zaproponowanej nowelizacji, która miałaby zezwalać na pozbawienie płodności człowieka przez lekarzy, jeśli tylko ten wyrazi świadomą zgodę. Obecnie zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu karnego spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka, w tym pozbawienia go zdolności płodzenia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Projekt zaproponowany przez Nowacką ma na celu zmianę tego … Czytaj dalej Legalizacja ubezpłodnienia. Posłanka Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy