1 czerwca 2023
6 listopada 2022

Kanada: Nauczyciele mają zakaz mówienia rodzicom uczniów o ich „tożsamości płciowej”

Fot. ilustracyjne via Unsplash [https://unsplash.com/photos/IDxuUey3M5E]
(Fot. ilustracyjne via Unsplash [https://unsplash.com/photos/IDxuUey3M5E])

Kanada przekracza kolejne granice w kwestii wprowadzania ideologii gender do szkół. Dowodzi tego wydany przez Okręgowy Zarząd Szkół hrabstwa Renfrew (Ontario) dokument, który zobowiązuje nauczycieli do zachowania tajemnicy w kwestii „identyfikacji płciowej” uczniów. Dotyczy to także zakazu informowania o tym… ich rodziców.

Wspomniany dokument „Wytyczne na temat tożsamości płciowej i wyrażania płci” zawiera także tematy dotyczące „dekolonizacji gender” czy rozdział pt. „2SLGBTQI+ Co to znaczy?”. Nauczycielom przekazuje się w nim, że bez względu na wiek czy klasę, w jakiej znajduje się uczeń, personel szkoły musi zachować całkowitą poufność w kwestii jego „identyfikacji płciowej”.

Tajemnica dotyczy także „ekspresji płciowej” ucznia. Żadna z informacji na ten temat nie może być ujawniana rodzicom lub opiekunom bez wyrażenia przez niego zdecydowanej zgody. Wyjątkiem jest „szczególna potrzeba” w tej kwestii. Na tym jednak nie koniec.

Nauczyciele zostali też zobowiązani do stosowania wobec uczniów takich imion i zaimków, jakie ci sobie wybrali. Dotyczy to także… „wymyślonych zaimków”, takich jak „ey/em/eirs” czy „xe/xem/xirs”. W dokumencie stwierdzono, że czynienie założeń na temat płci danej osoby może się wiązać z jej poczuciem wykluczenia.

Konsekwentne niestosowanie się do wspomnianych w dokumencie reguł może zostać uznane za dyskryminację – ostrzega dokument. Dodano, że nauczyciele i personel szkół muszą się wówczas liczyć z możliwymi konsekwencjami. Poinformowano, że uczniowie są chronieni przez Kodeks Praw Człowieka stanu Ontario przed dyskryminacją z powodu „tożsamości płciowej”.

ds/LifeSiteNews.com

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023