16 lipca, 2024
22 grudnia, 2022

Barbara Nowak: „Wyrzucenie lekcji religii ze szkół, to złamanie umowy międzynarodowej – Konkordatu”.

(fot. Facebook.com/Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty)

Radni z Częstochowy jako pierwsi w Polsce wystąpili z apelem do Premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Przemysława Czarnka o “likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miejskiego”.

Podobny apel wystosował radny z Krakowa – Łukasz Wantuch. Podkreślił, że nie chodzi o wycofanie religii ze szkół a o zmianę zasad finansowania katechezy. 

Trzeba jednak mocno podkreślić, że prawo do katechezy w szkole wynika z tej szczególnej umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat podpisany 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

Jak wskazuje art. 12 pkt. 1 Konkordatu:

“Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych”.

Dlatego, jak podkreśla Małopolska kurator oświaty, działania sprzeczne z tym zapisem:

To dyskryminacja nauczycieli katechetów, to dyskryminacja uczniów uczęszczających na lekcji religii i ich rodziców.

Swój wpis na Twitterze, Barbara Nowak podsumowała trafną uwagą, że takie posunięcia to:

Działanie typowe dla lewaków – niszczyć, dyskryminować, a ani krzty wiedzy.

Warto zauważyć, że w zdecydowanej większości państw europejskich, za wyjątkiem Francji (oprócz Alzacji i Lotaryngii), Białorusi, Bułgarii, Słowenii i Rosji, nauczanie religii odbywa się w ramach systemu oświaty publicznej. Zatem obowiązujący w Polsce model jest bliski temu, jaki funkcjonuje w większości krajów Unii Europejskiej. 

Nauczyciele religii traktowani są na tych samych zasadach, co nauczyciele innych przedmiotów, co również określa Konkordat: 

“W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym”.

Normalną zaś zasadą demokratycznego państwa prawa jest finansowanie nauczania religii ze środków publicznych, w tych  krajach, gdzie nauczanie to jest obecne w państwowym systemie oświaty. Religia stanowi bowiem ważną część dziedzictwa kulturowego a skoro rodzice odpowiedzialni za edukację dzieci, życzą sobie obecności religii w szkole, państwo zobowiązane jest to zapewnić. 

MZ/Twitter/Barbara Nowak, dorzeczy.pl

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

Polityka prywatności i plików cookies

© Centrum Życia i Rodziny 2023