10 sierpnia 2022
14 lutego 2022

14 lutego: Liturgiczne wspomnienie świętych Cyryla i Metodego – apostołów Słowian

(fot. pixabay.com, Cyryl)

Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy w 1980 roku, aby podkreślić ogromny wkład św. Cyryla i Metodego w tworzenie fundamentów naszego kontynentu. „Jedynie wierna swym korzeniom Europa będzie w stanie sprostać wyzwaniom trzeciego tysiąclecia. Nie podcina się korzeni z których się wyrosło” – przestrzegał papież Polak.

Refleksja i troska o przyszłość Europy, która jest doświadczana przez szerzącą się laicyzację, towarzyszyła Janowi Pawłowi II przez cały pontyfikat. W rozważaniach zawartych w książce „Pamięć i tożsamość” papież podkreślił, że ewangelizacja stworzyła Europę, „dała początek cywilizacji narodów i ich kulturze”. Wraz z szerzeniem się wiary, wykształcały się narody europejskie, które spajał wspólny fundament wartości chrześcijańskich.

Dziś Europa, doświadczana przez konsekwencje nowych ideologii, aby wyjść z kryzysu powinna powrócić do swoich korzeni. Ojciec Święty Jan Paweł II już w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1991 roku przypominał, że:

 Jedynie wierna swym korzeniom Europa będzie w stanie sprostać wyzwaniom trzeciego tysiąclecia. Nie podcina się korzeni z których się wyrosło.

Widzimy coraz wyraźniej, jak wielka niegdyś cywilizacja europejska, przeżywa obecnie równie wielki kryzys, który niszczy jej tożsamość i uderza w jej podwaliny.

Rewolucja obyczajowa skutkuje laicyzacją, odejściem od wartości chrześcijańskich, kryzysem rodziny, zapaścią demograficzną i brakiem poszanowania dla tradycji narodowych.

W tej rzeczywistości święci Cyryl i Metody, jak i św. Benedykt, patroni Starego Kontynentu przypominają nam dziś, w jaki sposób powstała Europa i co było jej siłą.

Europa zawdzięcza swoje korzenie, tożsamość, rozwój cywilizacyjny chrześcijaństwu. To właśnie posługa misjonarzy, obecność klasztorów, dorobek naukowy ludzi Kościoła sprawiły, że z różnorodnej mozaiki kultur, historii wyrosła europejska jedność. Oni swoją żmudną pracą, przypieczętowaną niejednokrotnie ofiarą życia, świadczą o tym, że u podłoża naszej samoświadomości leżą nie bliżej nieokreślone „wartości humanistyczne”, ale Ewangelia – napisał ks. Paweł Siedlanowski.

Oby i nam, Polakom nie zabrakło odwagi i zapału w obronie wiary i wartości, które zbudowały nasz kontynent.

Bracia Cyryl i Metody, będący także braćmi zakonnymi, urodzili się w Tesalonikach (po słowiańsku Sołuń) w Grecji. Dzieło ewangelizacji narodów słowiańskich podjęli w drugiej połowie IX wieku, wyruszając z Konstantynopola na tereny dzisiejszych Moraw. Bracia Sołuńscy, jak się ich czasem nazywa, stworzyli własne znaki graficzne, tzw. głagolicę, czyli najstarsze pismo staro-cerkiewno-słowiańskie. Na jego podstawie utworzono potem cyrylicę. Za pomocą nowego pisma dokonano tłumaczenia Pisma Świętego i ksiąg liturgicznych. Misja Cyryla i Metodego położyła podwaliny pod literaturę i kulturę słowiańską.

OJK/RadioMaryja.pl, brewiarz.pl, gość.pl

Udostępnij

Spodobał Ci się ten artykuł? Wesprzyj działanie naszego portalu swoim datkiem.

Wybierz kwotę
inna kwota
Wesprzyj portal

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Liczba komentarzy : 0

© Centrum Życia i Rodziny 2021